Toyota Hiace

Mulai Rp.1.000.000

Harga Sewa Toyota Hiace


  Driver + BBM

Waktu / 12 Jam
Harga 1.000.000
Waktu 24 Jam
Harga 1.300.000